Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Föreskrifter om receptfritt i detaljhandeln

Föreskrifter om receptfritt i detaljhandeln

Publicerat 2009-10-30

Läkemedelsverket har publicerat föreskrifter för detaljhandel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Enligt en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel får näringsidkare från den 1 november sälja receptfria läkemedel utanför apoteken, och den dagen beslutar också Läkemedelsverket om vilka läkemedel det gäller. För att underlätta planeringen har verket ändå publicerat en preliminär lista på de aktuella läkemedlen på hemsidan. Den som vill sälja läkemedel utanför apotek måste anmäla detta till Läkemedelsverket och också betala en årsavgift om 1 600 kr per försäljningsställe.

I samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft upphör regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel att gälla. Nikotinläkemedlen faller efter den 1 november in under den nya lagstiftningen. Den nya lagen gäller inte de receptfria läkemedel som redan nu får säljas fritt, alltså läkemedel som är godkända som vissa utvärtes läkemedel (VUM), godkända naturläkemedel, registrerade traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket Nyhet 2009-10-23

Senast ändrad