Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Företag fällt för felaktig SSRI-annons

Företag fällt för felaktig SSRI-annons

Publicerat 2009-08-07

Lundbeck har fällts av Läkemedelsindustrins Informationsgranskningsman, IGM, för sin marknadsföring av det antidepressiva läkemedlet Cipralex (escitalopram).

Anmälaren Boehringer Ingelheim (BI) har reagerat mot en annons, publicerad i Dagens Medicin och Läkartidningen, som inleds med texten "Cipralex är det moderna antidepressiva läkemedel mot depression som har den högsta sannolikheten för remission. Det konstaterar Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, i sin omfattande genomgång av läkemedel mot depression."

”Innehåller reservationer”

Lundbeck har här felaktigt återgivit TLV:s rapport "Genomgång av antidepressiva läkemedel", anser BI. Formuleringen om remission ger intryck av att escitalopram i studier visat påtagligt bättre remissionseffekt än andra behandlingar. Men TLV-rapporten innehåller i stället tydliga reservationer mot generella slutsatser.

Lundbeck i sin tur tillbakavisade BI:s anmärkningar, och menade att annonsen återgav TLV:s slutsatser på ett rättvist sätt.

I sitt beslut understryker IGM att TLV inte utfärdar rekommendationer om användning av läkemedel, varken generellt eller i det enskilda fallet, och att det därför är särskilt viktigt att inte citat ur TLV-beslut används på ett sånt sätt att läsaren får en felaktig uppfattning i det avseendet.

Allvarlig överträdelse

IGM skriver att annonsen är "kategoriskt och reservationslöst formulerad och innebär (…) ett onyanserat och icke rättvisande åberopande" av TLV:s bedömning, varför Lundbeck har "handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område." Överträdelsen bedöms som allvarlig: Lundbeck döms att betala en avgift om 120 000 kr.

Kloka Listan betonar att metaanalyser och SBU-rapporten 166/2004 ”Behandling av depressionssjukdomar” visar jämförbar antidepressiv effekt i gruppen SSRI och rekommenderar i första hand citalopram och sertralin vid depression.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsindustrins informationsgranskningman (IGM) . Beslut i anmälningsärende Dnr W1104/09 2009-06-26
  2. Kloka Listan

Senast ändrad