Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fortsatt ökade kostnader för specialläkemedel 2008

Fortsatt ökade kostnader för specialläkemedel 2008

Publicerat 2009-02-13

Sjukvårdens kostnader inom Stockholms län för läkemedel och läkemedelsnära varor ökade under 2008 med drygt 7 procent. Det berodde främst på att specialläkemedlen fortsatte öka med mer än tio procent.

Basläkemedlen steg med 4 procent trots att hjärt-kärl- och mag-tarmläkemedel, vilka inkluderar många basläkemedel, inte ökade. Stora ökningar, bland annat för läkemedel mot astma och KOL samt mot smärta, drev på utvecklingen. Samtidigt tillkom det få nya prissänkta generiska synonyma läkemedel under året som kunde väga upp ökningarna för andra läkemedel.

Totalbeloppet för specialläkemedel, det vill säga de läkemedel som i normalfallet inte förskrivs i primärvården, steg under 2008 med närmare 300 Mkr. Därmed ökade andelen specialläkemedel av totalbeloppet för läkemedel till 47 procent, se Figur. Liksom tidigare år var det medel mot tumörer och immunologiskt betingade sjukdomar som ökade mest, +15 procent.

Läkemedel mot hjärt-kärl- och mag-tarmsjukdomar var två stora grupper av basläkemedel med oförändrade eller till och med minskade kostnader. Indragningen av Accomplia mot övervikt, ökad priskonkurrens för vissa läkemedel liksom resultatet av den långsiktiga satsningen på kvalitetsuppföljning av läkemedelsförskriven med Kloka Listan som grund, bidrog till att hålla tillbaka kostnadsökningrna för basläkemedel.

Figur 1: Totalbelopp per år i Stockholms län för bas- respektive specialläkemedel mot recept och rekvisition samt andel specialläkemedel av total.

Figur 1: Totalbelopp per år i Stockholms län för bas- respektive specialläkemedel mot recept och rekvisition samt andel specialläkemedel av total.

Sten Ronge

Leg apotekare

Björn Wettermark

Med dr, apotekare

Läkemedelsepidemiologiskt centrum, LEpC
Läkemedelscentrum

Senast ändrad