Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fråga om ACE-hämmare vid oklara buksmärtor

Fråga om ACE-hämmare vid oklara buksmärtor

Publicerat 2009-04-16

Intestinalt angioödem är en ovanlig biverkan av behandling med ACE-hämmare. Med anledning av ett aktuellt fall uppmanar nu Läkemedelsverket sjukvårdspersonal att i fall av oklara, akuta–subakuta buksmärtor fråga om eventuell behandling med ACE-hämmare. Det aktuella fallet beskrivs närmare på Läkemedelsverkets hemsida.

Angioödem är annars en biverkan som är välkänd i samband med behandling med ACE-hämmare; svullnaden brukar vara lokaliserad i andningsvägarna, svalg, mun och/eller tunga. Hos ungefär 60 procent av patienterna som får angiödem, uppkommer den under första behandlingsveckan. Men biverkan kan också uppkomma efter lång tids användning.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-04-15

Senast ändrad