Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Grazax nu godkänt för barn

Publicerat 2009-06-15

Läkemedelsverket har godkänt Grazax (phleum pratenseallergenextrakt) för barn från fem år med gräspollenallergi. Grazax används som immunterapi vid gräspollenallergi och ges sublingualt en gång dagligen.

Godkännandet till barn bygger på en studie av 250 barn mellan 5 och 16 år med gräspolleninducerad rinokonjunktivit med eller utan astma. De randomiserades dubbelblint till antingen aktiv behandling med gräspollentabletter eller placebo.

Behandlingen påbörjades 8-23 veckor före pollensäsongen och pågick hela pollenperioden. Studien visade att läkemedlet kan minska hösnuvesymtom hos barn, De barn som behandlats fick dessutom minskade astmabesvär.

Enligt produktresumén liknar biverkningsprofilen, hos barn och ungdomar behandlade med Grazax, den som ses hos vuxna Övre luftvägsinfektioner, magsmärtor, kräkningar och svullnad av läppar rapporteras dock mer frekvent hos barn.

Vid behandling av barn bör den behandlande läkaren ha erfarenhet av behandling av allergiska sjukdomar hos barn. Data för behandling av barn i mer än en gräspollensäsong saknas.

Siv Martini

Källa:
  1. Bufe A, Eberle P, Franke-Beckmann E, Funck J. Kimmig M, Klimek L et al. Safety and efficacy in children of an AQ-standardizid grass allergen tablet for sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2009;123:167-173. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Produktresumé 2009-03-30

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad