Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Immunkomprometterade patienter bör vaccineras

Immunkomprometterade patienter bör vaccineras

Publicerat 2009-09-11

Patienter vars immunsystem av olika skäl är komprometterat bör ändå vaccineras mot den nya A/H1N1-influensan. Undantag kan bara övervägas i enstaka fall med högaktiv sjukdom eller instabil immunsuppression efter konsultation med patientansvarig läkare, uttalar Läkemedelsverket efter en utredning.

Läkemedelsverket har utrett nytta och risker med användning av vaccin mot pandemiinfluensan, Pandemrix H1N1, hos patienter med autoimmuna sjukdomar, patienter som behandlas med immunsupressiv behandling samt patienter som har nedsatt Immunförsvar. Grupperna bedöms löpa särskild risk för att drabbas av komplikationer vid en A/H1N1-influensa.

Samtidigt har det ifrågasatts om vaccinationen kan förstärka autoimmuna reaktioner hos patienter med autoimmuna sjukdomar, och om vaccinering gör nytta hos patienter med immunsuppressiv behandling eller nedsatt immunförsvar.

Okunskap om autoimmuna reaktioner

Pandemrix är ett vaccin som består av avdödade viruspartiklar samt ett nytt adjuvans, som innehåller skvalen och alfa-tokoferol (E vitamin). Risken för autoimmuna reaktioner som en följd av adjuvansets immunaktivering har diskuterats.

Skvalen har beskrivits som säkert hos patienter med HIV samt patienter i en av de aktuella riskgrupperna. Inga autoimmuna reaktioner har heller rapporterats för prototypvaccinet Pandemrix (H5N1), men underlaget är för litet för säkra slutsatser.

Liten risk för försämring

I de aktuella patientgrupperna ingår många olika sjukdomstillstånd med olika svårighetsgrad och behandling. Gemensamt är en ökad känslighet för infektioner med såväl virala som bakteriella agens samt för svampinfektioner.

En möjlig risk med vaccination av patienter med autoimmun sjukdom är en försämring av grundsjukdomen. Baserat på vetenskapliga litteraturdata anses dock denna risk som liten.

Hos de aktuella patientgrupperna bedöms vaccination kunna inducera ett skydd mot H1N1- influensan, eller i annat fall lindra sjukdomsförloppet och minska risken för komplikationer. Även om specifik erfarenhet av Pandemrix H1N1 alltså saknas hos dessa patientgrupper, bedöms nyttan med vaccination i de aktuella patientgrupperna överväga riskerna.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-09-10

Senast ändrad