Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

KI ger Paul Hjemdahl etikpris

Publicerat 2009-10-21

Karolinska Institutets etikråd har tilldelat årets etikpris till Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande Läksaks expertgrupp för hjärt-kärlsjukdomar. Han får priset för sitt arbete med att höja de forskningsetiska kvalitetskraven, att förebygga och förbättra hantering av forskningsfusk och att tydliggöra rollfördelningen i samarbetet mellan universitet och läkemedelsindustri.

I pressmeddelandet heter det att Paul Hjemdahl med engagemang debatterat och försvarat högre forskningsetiska kvalitetskrav, verkat för skarpare och jävsfri granskning, förebyggande insatser mot oredlighet, samt förtjänstfullt berört ömtåliga frågor för samarbetet mellan akademi och industri inom den medicinska forskningen.

Paul Hjemdahl har arbetat med forskningsetik i olika funktioner i bortåt 30 år på Karolinska Institutet och var även sekreterare i medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik i 15 år. Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets installationshögtid i Berwaldhallen den 28 oktober 2009.

David Finer

Källa:
  1. Karolinska Institutet Pressmeddelande 2009-10-19

Senast ändrad