Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel andrahandsval vid depression och ångest

Publicerat 2009-03-06

Vid depression och ångest bör hälso- och sjukvården i många fall ge psykologisk behandling och framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT). Det framgår av nya preliminära riktlinjer från Socialstyrelsen.

KBT ger lika bra resultat som läkemedel både vad gäller individens symtom och möjligheter att fungera som före sjukdomen. I riktlinjerna framhålls att KBT-behandling till skillnad från läkemedelsbehandling inte heller ger några biverkningar.

Mest evidens för KBT

Psykodynamisk terapi prioriteras lägre, inte för att KBT har visat sig mer effektivt utan för att metoden har utvärderats mer, delvis också för att psykodynamisk terapi är svårare att utvärdera, säger Lars von Knorring, professor i psykiatri och ordförande i faktaarbetet med riktlinjerna, till Dagens Medicin.

Dock finns i dag brist på KBT-utbildad personal inom primärvården och psykiatrin. Omhändertagandet kan också bli effektivare. Stora regionala skillnader finns dock i tillgången på KBT-personal och kvaliteten i omhändertagandet.

Lokala satsningar behövs

För att kunna följa riktlinjerna måste stora, långsiktiga satsningar göras av regioner och landsting, menar man.

Socialstyrelsen föreslår flera slags indikatorer för att bättre följa upp den psykiatriska vårdens kvalitet och processer, bland annat behandling och läkemedelsförskrivning.

Sjukvårdsregionerna får en chans att kommentera preliminärversionen av riktlinjerna för depressionssjukdom och ångestsyndrom. Sedan arbetar verket vidare och publicerar en slutversion i oktober 2009.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar. Preliminär version februari 2009
  2. Socialstyrelsen. Pressmeddelande 2009-03-04
  3. Läkemedel döms ut som första val vid depression. Dagens Medicin 2009-03-04

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad