Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedel på licens kräver val av apotek

Läkemedel på licens kräver val av apotek

Publicerat 2009-11-12

Omregleringen av apoteksmarknaden medför att läkemedel på licens, det vill säga i Sverige icke godkända läkemedel, endast kan hämtas ut på de apotek som fått försäljningstillstånd beviljat av Läkemedelsverket. Patienten bör helst vid förskrivningen bestämma, vilket apotek som ska hantera licensansökan och lämna ut medicinen.

En licens beviljad efter 1 december 2009 är endast giltig på det apotek som ansökt om licens elektroniskt hos Läkemedelsverket. Om apoteksaktören önskar, kan licensen spridas till annat apotek inom samma ägares kedja.

Licenser beviljade före 1 december 2009 är giltiga licenstiden ut och kan expedieras på alla apotek, som drevs av Apoteket AB före 1 december, även om apoteket köpts av annan aktör.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-11-12

Senast ändrad