Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelskommittéerna har satt gemensamma mål för IT-stöd

Läkemedelskommittéerna har satt gemensamma mål för IT-stöd

Publicerat 2009-12-30

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, har utarbetat måldokument för elektroniska läkemedelstjänster och rekommendationer för en gemensam läkemedelslista.

Bland de kortsiktiga målen fram till och med 2011 finns tillgång till gemensam läkemedelslista över patientens ordinationer i alla landsting. Nätverket vill även att en nationell gemensam lista utvecklas.

Andra viktiga mål de närmaste två åren är införandet av en oberoende, kvalitetssäkrad interaktionsdatabas i samtliga journalsystem. Distributionen ska gå via SIL, Svensk informationsdatabas för läkemedel.

På längre sikt är intentionen att alla – både patienter och sjukvårdspersonal – kan använda elektroniska beslutsstöd oavsett tid och plats.

Rekommendationerna om gemensam läkemedelslista tydliggör bland annat ansvarsfrågorna vid ordinationsändring och utsättning av läkemedel.

Dokumenten från LOK har skickats till SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV, SKL och ordförande i Läkarförbundet.

Senast ändrad