Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelstillverkare ska kunna tvingas ta miljöhänsyn inom EU

Läkemedelstillverkare ska kunna tvingas ta miljöhänsyn inom EU

Publicerat 2009-12-22

Lagstiftning ska tvinga läkemedelstillverkare att ta miljöhänsyn inom EU föreslår Läkemedelsverket i en ny rapport.

Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag till Läkemedelsverket att kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel. Tonvikten ligger på det internationella perspektivet. Läkemedelsrester återfinns både i dricksvatten och grundvatten. I så kallat renat avloppsvatten från industrier i Hyderabad i Indien har substanser återfunnits i halter som kan ge biologiska effekter. En stor del av världens läkemedelstillverkare använder aktiva substanser som producerats i Indien och Kina.

Utsläpp bidrar till resistens

– Ett allvarligt problem idag är utvecklingen av antibiotika resistenta bakterier och där produktionsutsläppen i lågkostnadsländerna bidrar till en ökad risk för att fler resistenta bakteriestammar utvecklas, säger Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket i ett nyhetsmeddelande.

I rapporten föreslås bland annat att miljöperspektivet blir en tvingande del av tillverkningsreglerna inom EU. Läkemedelsverkets huvudförslag är att krav på ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna för tillverkning av läkemedel och aktiva substanser förs in i lagstiftningen om god tillverkningssed (GMP). Vidare ska myndigheterna med EU-lagen i ryggen kunna hänvisa till miljöriskerna för att avslå en ny läkemedelsansökan.

Lättare påverka läkemedelssektorn

Nationell lagstiftning räcker inte till för att tillgodose miljöhänsynen, eftersom både råvaror och färdiga läkemedel idag till stor del produceras utanför Sverige. Om lagstiftningen i stället harmoniseras inom EU, går det lättare att påverka läkemedelssektorn. Krav på ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna ska föras in i lagstiftningen om god tillverkningssed (GMP) och myndigheterna få möjlighet att väga in miljöriskbedömningar inför godkännandet av nya läkemedel, enligt rapporten.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyheter 091217
  2. Läkemedelsverket. Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans. Rapport 091216

Senast ändrad