Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket: Vaccinleverans från vecka 38

Läkemedelsverket: Vaccinleverans från vecka 38

Publicerat 2009-09-02

Den första leveransen av vaccin mot den nya influensan kommer som planerat vecka 38, alltså i mitten av september. Detta har bekräftats av Glaxo Smith Kline, tillverkaren av pandemivaccinet Pandemrix enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Företaget måste dokumentera att den färdiga produkten uppfyller kvalitetskraven, så att produktens säkerhet kan garanteras så långt som möjligt. Läkemedelsmyndigheterna i Europa, inklusive svenska Läkemedelsverket, bedömer vaccindokumentationen snabbt och fortlöpande allt eftersom den blir tillgänglig.

Vaccinet kommer formellt att godkännas i en EU-procedur, oklart när. Men Läkemedelsverket kan bevilja en så kallade beredskapslicens och därmed godkänna användning i Sverige i avvaktan på detta EU-godkännande. Det blir dock inte aktuellt förrän data bedömts vara tillfredsställande och vaccinet visats ha den höga kvalitet som är nödvändig för en säker användning.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Pressmeddelande 2009-09-01

Senast ändrad