Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Landstingen nöjda med TLV:s hypertonigenomgång

Landstingen nöjda med TLV:s hypertonigenomgång

Publicerat 2009-09-04

Samtliga landsting anser att TLV:s genomgång av läkemedel vi d högt blodtryck väl stödde landstingens arbete för rationell läkemedelsanvändning och var ett bra stöd i dialogen med förskrivarna. Det visar en enkät som gjorts av SKL.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har nyligen gjort en enkätundersökning för att få reda på landstingens åtgärder med anledning av TLV:s (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets) beslut om begränsad subvention för läkemedelsbehandling mot högt blodtryck. Totalt kommer TLV:s genomgång att omfatta 49 läkemedelsgrupper.

I avtalet mellan SKL och staten fanns ett villkor om en uppföljning av statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna.

I linje med SLLs riktlinjer

I februari 2008 fattade TLV beslut kring begränsningar av subvention för läkemedelsbehandling mot högt blodtryck. Besluten stämmer i hög grad överens med de vårdprogram, rekommendationer och riktlinjer som redan fanns i landstingen. Det gällde exempelvis SLL. Fyra landsting valde dock att något justera sina rekommendationer eller vårdprogram med anledning av beslutet.

Av landstingen har 18 av 19 svarat att de aktivt hanterat resultatet av TLV:s genomgång. Landstingen använder en rad informationskanaler för att informera om TLV:s beslut som intränät, böcker, foldrar, rekommendationslister samt i journalsystem, vidare via hemsida, lokala tidningar och informationsblad, personliga informationsträffar och särskilda utbildningsaktiviteter.

Kvantitativa måltal vanligast

Målgrupperna har främst varit allmänläkare men även kardiologer och andra läkarkategorier. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har varit en kompletterande målgrupp i vissa landsting. Landstingen har ofta kvantitativa måltal som kan relateras till ett eller flera av genomgångens budskap.

Alla landstingen tycker att TLV:s genomgång ger ett stöd för deras arbete för en mer rationell läkemedelsanvändning och god vård på lika villkor för landstingens medborgare. De tycker också att genomgången ger ett bra stöd i dialogen med förskrivarna.

Landstingen upplever rentav att det finns potential för att pondusen i TLV:s beslut skulle kunna öka ännu mer, exempelvis genom journalstudier vid beslut om begränsad subvention. Men då måste TLV marknadsföra sig ännu bättre.

David Finer

Senast ändrad