Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Många försäljare bryter mot regler om nikotinläkemedel

Många försäljare bryter mot regler om nikotinläkemedel

Publicerat 2009-05-18

Många bryter mot reglerna för försäljning av nikotinläkemedel. Det visar en genomgång av ett 30-tal försäljningsställen som gjorts av Läkemedelsverket.

Kommunerna ska kontrollera efterlevnaden av reglerna för att sälja nikotinläkemedel och rapportera till Läkemedelsverket. Men verket fick in så få rapporter från kommunerna, att man gjorde egna inspektioner.

De vanligaste avvikelserna som då upptäcktes var bristfällig dokumentation och arkivering, obefintliga rutiner för reklamationer och indragningar, bristfällig skyltning om 18-årsgränsen samt brist på information om att produkterna är läkemedel.
Egenkontrollprogram – som lagen kräver – saknades också på fyra av fem försäljningsställen. Överhuvudtaget kände försäljarna dåligt till lagen, särskilt på nya försäljningsställen, medan kunskaperna var bättre på apoteken.

– Vi kan lära oss mycket av detta inför att receptfria läkemedel troligtvis kan få börja säljas i butiker mot slutet av året, säger Tor Gråberg, chefsinspektör på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

David Finer

Källa:
  1.  Läkemedelsverket. Pressmeddelande 2009-05-18

Senast ändrad