Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mäta läkemedel säkrar behandlingen

Publicerat 2009-12-09

Bättre uppföljningar av antidepressiv behandling genom läkemedelsanalys kompletterad med genetisk analys. Det efterlyser Maria Dolores Chermá Yeste, specialistläkare som doktorerar vid Linköpings Universitet kring en metod för att kontrollera behandlingen av psykofarmaka via koncentrationsbestämning i blodet.

Maria Dolores Chermá Yeste har studerat åtta äldreboenden i Östergötland, där 38 procent av individerna i åldrarna 71-100 år stod på antidepressiva medel. Dessa tog i genomsnitt ytterligare 11 läkemedel. Nästan tre av fyra prover från de äldre, 73 procent, uppvisade en högre eller mycket högre koncentration än förväntat, och 77 procent av patienterna hade misstänkta biverkningar av antidepressiva medel. Genom att mäta läkemedel och deras metaboliter i kroppen (så kallad TDM, therapeutic drug monitoring), har hon påvisat stora individuella skillnader i farmakokinetik.

Granskat två nya psykofarmaka

Hon har särskilt granskat två nya psykofarmaka, det antidepressiva escitalopram (Cipralex) och det antipsykotiska ziprasidon (Zeldox), där resultaten visar att koncentrationen i blodplasma varierade kraftigt mellan olika patienter trots att de fått samma dos. Patienter med genetisk variation i CYP-genen som kan leda till en minskad metaboliseringsförmåga, hade högre läkemedelskoncentration i blodet än de andra patienterna.

Maria Dolores Chermá Yeste önskar att behandlande läkare utnyttjar mer TDM-service (med en tolkning av uppmätta läkemedel i blodet) som hjälp för att bedöma läkemedelseffekter.

- Vi behöver lära oss att fånga upp människor med läkemedelsrelaterade problem innan de dyker upp på akuten. Uppföljningarna av antidepressiv behandling måste bli bättre. Med en läkemedelsanalys kompletterad med genetisk analys skulle patienten kunna få rätt dos och individanpassad behandling, säger hon.

David Finer

Senast ändrad