Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Metylfenidat vid ADHD har större nytta än risk

Metylfenidat vid ADHD har större nytta än risk

Publicerat 2009-01-27

Nyttan med metylfenidat överväger riskerna vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar förutsatt att det används på rätt sätt, konstaterar den europeiska läkemedelskommittén CHMP efter en utredning. Därför kommer nu produktresuméerna för preparaten Concerta, Equazym, Medikinet och Ritalin att uppdateras.

Kommittén vill att viktiga observanda för behandlingen framgår av produktinformationen. Kardiovaskulär risk ska bedömas innan behandling inleds. Blodtryck och hjärtfrekvens ska kontrolleras regelbundet liksom psykiatriska sjukdomstillstånd. Eftersom långtidseffekter saknas, rekommenderas behandlingsavbrott årligen för omprövning av behandlingen. Även längd och vikt måste följas upp.

Läkemedelsverkets uppdaterade riktlinjer för behandling av ADHD överensstämmer med de europeiska slutsatserna.

Förskrivningsrätten för metylfenidat utökades i december 2008 och gäller nu också för specialister i psykiatri och rättspsykiatri.

Britt Wessel

Senast ändrad