Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mobilen ger vårdråd i Norrland

Publicerat 2009-07-30

Omkring 400 Norrbottenpatienter med diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom ska få vård och läkarrådgivning via mobiltelefonen eller datorn. Det har socialdepartementet bestämt. Projektet är en del i ett större EU-samarbete, Renewing HEALTH, mellan de främsta regionerna i sju länder. Norrbottens läns landstings bidrag har beviljats cirka sju miljoner kronor i EU-stöd. Vårdgivarna ska inte behöva åka till vårdcentralen. Läkarna kan läsa av informationen, få en god överblick av varje patients tillstånd och via textmeddelanden exempelvis ändra ordination av medicineringen och ge råd. Det långsiktiga målet är att kroniskt sjuka på det sättet ska kunna bo kvar i hemmet 3-5 år längre än i dag.

David Finer

Källa:
  1. NLL utvalt i nytt multinationellt EU-projekt. Pressmeddelande Renewing HEALTH

Senast ändrad