Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Något ökad trombosrisk av p-piller med nyare gulkroppshormoner

Något ökad trombosrisk av p-piller med nyare gulkroppshormoner

Publicerat 2009-10-30

Kombinerade p-piller med desogestrel eller drospirenon medför något högre blodproppsrisk än äldre typer med levonorgestrel, men tidigare behandlingsrekommendationer kvarstår, meddelar Läkemedelsverket.

I ett nyhetsinslag i Sveriges Radio den 28/10 uppgav Läkemedelsverket att kvinnor som använder nyare typer av kombinerade p-piller tycks ha en något högre risk att insjukna i blodpropp än de som använder äldre p-piller.

Två nya studier

Verkets uttalande byggde på resultat från två nya studier, en dansk kohortstudie och en holländsk fall-kontrollstudie. Resultaten tyder på att kombinerade p-piller med de nyare gulkroppshormonerna desogestrel eller drospirenon medför en något högre risk för blodpropp än de äldre p-piller som innehåller gulkroppshormonet levonorgestrel.

Studierna bekräftar tidigare undersökningar som visat att kombinerade p-piller (med både östrogen och gulkroppshormon) medför en ökad risk för blodpropp. Risken ökar med mängden östrogen i pillret och är störst under första året kombinerade p-piller används. Resultaten visar också att preventivmetoder som enbart innehåller gulkroppshormon - men inget östrogen - inte ökar risken för blodpropp.

Ingen ändring

De nya resultaten motiverar ingen ändring av den behandlingsrekommendation som Läkemedelsverket gjorde 2005, alltså att kombinerade p-piller med levonorgestrel bör vara förstahandsval. I denna behandlingsrekommendation har risken för venös tromboembolism (VTE) uppskattats till två till fyra fall per 10 000 användarår.

Behandlingsrekommendationen lyder vidare:

”Motsvarande risk bland icke-användare är 0,5–1,0 per 10000 kvinnoår och bland gravida sex per 10 000 graviditeter. Den allvarligaste komplikationen vid VTE är lungemboli. Risken att dö i VTE under p-pilleranvändning uppskattas till 8–14 fall per miljon användare och år. Risken för VTE är högre med p-piller innehållande desogestrel jämfört med p-piller som innehåller levonorgestrel (Evidensgrad C). För kombinerad hormonell antikonception med gestagenerna noretisteron, lynestrenol, norgestimat, norelgestromin, etonogestrel och drospirenon finns ännu inte tillräckligt med data för att beräkna trombosrisk i jämförelse med preparat som innehåller levonorgestrel eller desogestrel. Studier för att närmare belysa denna risk pågår.”

David Finer

Källa:

Senast ändrad