Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nej till EU-förslag om läkemedelsinformation

Nej till EU-förslag om läkemedelsinformation

Publicerat 2009-03-31

Den svenska regeringen avvisar EU-kommissionens förslag till nya regler om spridning av information om receptbelagda läkemedel. Enligt en fakta-PM från Regeringskansliet den 26 mars innebär förslaget begränsningar av yttrande-och informationsfriheten på läkemedelsområdet och kommer i konflikt med svensk grundlag.

Regeringen är positiv till att:

  • reklam om receptbelagda läkemedel till allmänheten också fortsättningsvis ska vara förbjuden
  • att patienter ska slippa att ta emot information man inte efterfrågat
  • att EUs regelverk harmoniseras, så att det blir tillåtet för allmänheten att hämta högkvalitativ, tillförlitlig information om receptbelagda läkemedel.

Men harmoniseringen får inte negativt påverka grundläggande rättsliga, politiska och nationella intressen som svensk grundlag och väl fungerande nationella system för läkemedelsinformation som exempelvis FASS.

David Finer

Källa:
  1. Regeringen. Nya regler om patientinformation. Faktapromemoria
    2008/09:FPM96

  2. EU Patientinformation 2009-02-02

Senast ändrad