Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya Läkemedelsboken är här

Publicerat 2009-04-24

Den nya utgåvan av Läkemedelsboken LB 2009–2010 distribueras nu i bokform och finns även att ladda ner elektroniskt. Ansvaret för distribution och information ligger i år för första gången på Läkemedelskommittéer/
Läkemedelsråd. Denna 17:e utgåva blir den sista med Apoteket AB som utgivare. Ny utgivare blir Läkemedelsverket.

Till SLL:s 194 vårdcentraler distribueras Läkemedelsboken 2009-2010 automatiskt. För sjukhusen finns boken att beställa via MediCarrier, informationsmaterial.lsf@sll.se. Förskrivare och apotek får boken kostnadsfritt. För privatpersoner kostar LB 800 kr att köpa.

Några nyheter i år är referenser till kapitlen samt nya kapitel om vaccinationer av barn och ungdom, läkemedel hos utvecklingsstörda och läkemedel ur ett patientperspektiv. Kapitel som rör regelverket och vissa specialkapitel finns endast på Internet. Därmed har bokens terapidel kunnat bantas något, och specialkapitlen kan lättare uppdateras löpande.

En interaktiv version av LB håller på att utvecklas. Hela boken ska då laddas ner till den egna datorn. Då ges möjlighet att utnyttja de länkar som finns i boken mellan innehållsförteckning och respektive kapitel, mellan sökordsregister och kapitel, från referenserna i referenslistan till de aktuella artiklarna/sammanfattningarna av artiklarna etc. Den interaktiva versionen av LB kommer att finnas tillgänglig inom en snar framtid.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsboken: 30-årsjubilar med oviss framtid. Läkartidningen 2007, nr 51; 3903-4
  2. Apoteket Farmaci. Nedladdningsbar version

Senast ändrad