Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya riktlinjer för behandling med influensamedel till gravida

Nya riktlinjer för behandling med influensamedel till gravida

Publicerat 2009-10-15

Läkemedelsverket har utrett risk och nytta med användning av de antivirala medlen oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza) vid pandemisk influensa A (H1N1) under graviditet. När post-expositionsprofylax är motiverad rekommenderas inhalationspreparatet zanamivir i första hand på grund av låg systemexponering.

Gravida kvinnor löper särskilt i andra och tredje trimestern större risk för ett aggressivt förlopp av den nya influensan, enligt Läkemedelsverket. Däremot är risken i första trimestern, om något, endast marginellt förhöjd.

Myndigheten sammanfattar rekommendationerna för antivirala medel mot influensa A (H1N1) enligt följande:

Friska gravida kvinnor

Under andra och tredje trimestern överväger nyttan med behandlingen eventuella risker. Detta gäller såväl behandling av symtomatisk influensa som post-expositionsprofylax.

Under första trimestern rekommenderas inte generellt post-expositionsprofylax eller behandling av okomplicerad influensa. Men det kan finnas individuella fall där användning är motiverad. Då rekommenderas i första hand zanamivir (Relenza) på grund av låg systemexponering.

Gravida kvinnor med andra riskfaktorer än graviditet

Nyttan av att behandla symtomatisk influensa överväger den potentiella risken för fosterskada i alla trimestrar. Oseltamivir bedöms vara förstahandsalternativ då hög systemexponering eftersträvas vid manifest influensa.

Då den skyddande effekten av post-expositionsprofylax är hög (70-90%) bedöms nyttan överväga risken även i första trimestern. Zanamivir föredras för användning profylaktiskt på grund av den låga systemexponeringen.

Gravida kvinnor med allvarliga influensasymtom

Vid allvarliga symtom (hög feber, andningssvårigheter och andra tecken på komplikationer) är nytta/risk balansen positiv också i första trimestern. Oseltamivir bör vara förstahandsval då systemexponering eftersträvas i dessa fall.

Socialstyrelsen har ställt sig bakom de nya riktlinjerna.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nytta/riskvärdering av antivirala läkemedel för behandling och profylax av pandemisk influensa A (H1N1)v under graviditet. Nyhet 2009-10-13

Senast ändrad