Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Nya vaccineringsråd mot pandemiska influensan

Nya vaccineringsråd mot pandemiska influensan

Publicerat 2009-08-21

Socialstyrelsen rekommenderar att sjukvårdspersonal och gravida vaccineras först mot den nya pandemiska influensan A(H1N1), därefter riskgrupper med exempelvis vissa kroniska sjukdomar. I höst kommer dessutom samtliga invånare i Stockholms län att erbjudas vaccinering.

I Socialstyrelsens aktuella rekommendationer finns detaljerad information om hur landstingen bör hantera höstens massvaccinering mot influensa A(H1N1). Myndigheten slår också fast vilka grupper som bör ges vaccin först.

Vårdpersonal, gravida och riskgrupper

Vid sidan av sjukvårdspersonal och gravida rör det sig om patienter med följande problem:

 1. Kronisk lungsjukdom.
 2. Extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.
 3. Kronisk hjärt-kärlsjukdom (inte enbart förhöjt blodtryck).
 4. Personer som har svårt att hantera infektioner, till exempel har nedsatt immunförsvar eller vissa andra sjukdomar (inklusive hiv).
 5. Kronisk lever- eller njursvikt (GFR<30ml/min).
 6. Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till komplikationer.
 7. Kontinuerligt behov av läkemedel mot astma under de senaste tre åren.
 8. Allvarliga neuromuskulära sjukdomar.

– Även om dessa personer vaccineras först är det viktigt att landstingen organiserar och prioriterar så att även andra har möjlighet att vaccineras så snart som möjligt. Då har vi störst chans att bromsa smittspridningen, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, i ett pressmeddelande.

Alla föreslås erbjudas en dos

Majoriteten av ovan nämnda grupper beräknas kunna bli vaccinerade med en dos av vaccinet under de första en till två veckorna och sedan erbjudas en andra dos tre veckor senare. Efter att första dosen har administrerats till dessa grupper kan en allmän vaccination inledas. Socialstyrelsen rekommenderar att alla i första hand erbjuds vaccination med en dos. Den andra dosen erbjuds först när efterfrågan på en första dos har avtagit eller upphört.

Vaccinet kommer att ges på sjukvårdsinrättningar som husläkarmottagningar, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, skolhälsovård, företagshälsovård och vaccinationsmottagningar.

- Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig mot den nya influensan, säger biträdande smittskyddsläkare i Stockholm län Ingegerd Hökeberg. På så sätt skyddar man både sig själv och andra.

Stockholms läns landsting räknar med att få vaccindoserna levererade vid månadsskiftet september/oktober och börja vaccineringen strax därefter. Beslut om eventuell avgift kommer att tas i Landstingsfullmäktige den 8 september. Landstingens gemensamma organisation, SKL, kommer att gå ut med en rekommendation till alla landsting för att få en likartad hantering över landet.

David Finer

Källa:
 1. Socialstyrelsens nya rekommendationer 2009-08-20. Rekommendationer för vaccination mot den nya pandemiska influensan A(H1N1) 2009

Senast ändrad