Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Publicerat 2009-02-05

Fyra månader efter det att Läkemedelsförmånsnämnden bytte namn till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utser regeringen Gunilla Hulth-Backlund, 54, till ny generaldirektör och chef efter Ann-Christin Tauberman.

Socialminister Göran Hägglund kommenterar:

– TLV kommer att få en central roll på den omreglerade apoteksmarknaden. I den nya situationen kommer det att ställas delvis andra krav på myndigheten jämfört med idag. Det är därför en naturlig tidpunkt att se över bemanningen i ledningen och tillföra den kompetens som behövs för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa tänkbara sätt.

Enligt Dagens Medicin tvingas Tauberman lämna TLV efter motsättningar med socialdepartementet om hanteringen av apoteksmarknadens omreglering. Främst handlar det om den prismodell som ska råda när monopolet försvinner den 1 juli.

Gunilla Hulth-Backlund, 54, började som anestesisjuksköterska, har gått en lärarutbildning och läst hälso- och sjukvårdsadministration vid Göteborgs universitet och har en Master of Health and Welfare från Stockholms universitet. Hon har arbetat på Socialstyrelsen sedan 1991, närmast som chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen.

David Finer

Källa:
  1. Socialdepartementet. Pressmeddelande 2009-02-05

Senast ändrad