Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ny Läkemedelskommitté i Stockholms läns landsting

Ny Läkemedelskommitté i Stockholms läns landsting

Publicerat 2009-12-29

Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt decembermöte att en ny organisation – Medicinskt Kunskapscentrum – ska bildas genom sammanslagning av Läkemedelscentrum och Avdelningen för stöd till kunskapsstryning för en kraftsamling kring kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Uppdraget för Medicinskt Kunskapscentrum blir att stödja det utvecklingsarbete som bedrivs i vården och lyfta fram och sprida de goda exemplen så att medarbetarna kan stödja sitt arbete på den bästa tillgängliga kunskapen.

I det första steget upphör de nuvarande sex läkemedelskommittéerna och i stället bildas Stockholms läns läkemedelskommitté den 1 januari 2010.

De olika sakkunnigstrukturerna som tidigare varit knutna till de två sammanslagna avdelningarna integreras. Expertråden för läkemedel, tidigare expertgrupper, förblir intakta och kopplas tydligt till Specialitetsråden samtidigt som Stockholms läns läkemedelskommitté kopplas till Stockholms Medicinska Råd. Ordföranden i expertråden samlas också i Stockholms läns läkemedelskommitté för läkemedelsarbete med till exempel Kloka Listan.

Malena Jirlow
Informatör

Senast ändrad