Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt om Läkemedel och fosterskador

Publicerat 2009-10-15

Årets utgåva av kunskapsdatabasen ”Läkemedel och fosterskador” är nu publicerad på Janusinfo. Nytt för i år är att förekomsten missbildningar redovisas som så kallad ”rensad missbildningsfrekvens” samt att författarna och de medicinska experterna är nya.

Docent Karin Källén ansvarar tillsammans med Birger Winbladh, professor emeritus i pediatrik, för innehåll, uppdateringar och medicinska bedömningar. Karin Källén har även tidigare medverkat men har nu hela ansvaret för analyserna ur det Medicinska födelseregistret. Birger Winbladh har tidigare ingått i databasens vetenskapliga referensgrupp.

– ”Läkemedel och fosterskador” är en institution. Arbetet fortsätter nu i den förre författaren Bengt Källéns anda, säger professor Lars L Gustafsson, ansvarig utgivare för Janusinfo.

En viktig förändring i den nya utgåvan är övergången till rensad missbildningsfrekvens. Det innebär att vissa missbildningar, som i de flesta fall saknar klinisk betydelse, har räknats bort. Tidigare har den totala missbildningsfrekvensen angetts. Läs mer i det nyskrivna avsnittet Om frekvensen fosterskador.

Graviditeter från och med 1997*

En annan förändring är att analyserna från födelsregistret nu omfattar graviditeter från 1997 och framåt (och inte som tidigare från 1995). Detta för att få en homogen indelning av missbildningarna baserade på ICD-10 som infördes i Sverige 1997. Det innebär att de siffror som redovisas i vissa fall kan vara lägre än i den förra utgåvan.

Siffrorna ur det Medicinska födelseregistret är annars reviderade i alla texter och ett 50-tal helt nya dokument har tillkommit. En del texter är omarbetade. Viktiga medicinska förändringar och bedömningar har gjorts för antidepressiva och antiepileptika.

En betydelsefull roll i arbetet har källans vetenskapliga referensgrupp och ett kontaktnät av specialister inom olika områden. Redaktionen tar gärna emot synpunkter och frågor om tjänsten, enklast via mejl till janusredaktionen@sll.se.

* Stycket om vilka år som omfattas är infogat 2009-10-15.

Ulrika Nörby

Senast ändrad