Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Obama satsar på e-tjänster

Publicerat 2009-03-11

Obamaadministrationen storsatsar på elektroniska kunskapstjänster i USA, rapporterar New York Times. I det ekonomiska stimulanspaket, som nyligen presenterades, föreslås 19 miljarder dollar för att påskynda användningen av datoriserade patientjournaler på läkarmottagningarna. I dag är det bara 17 procent av landets läkare som använder sådana, enligt en statssponsrad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

För att påskynda upptaget av den nya teknologin föreslår Obamaadministrationen att varje läkare får en morot i form av 40 000 dollar (omkring 360 000 kronor) utspritt över några år för inköp av utrustning och program. Men förutsättningen är att användningen av de datoriserade journalerna är ”meningsfull”, en term som regeringen ännu inte definierat.

Om det långsiktiga målet är förbättrad patienthälsa, kan detta ta åratal att leda i bevis. Många hälsoexperter förutspår i stället att ”meningsful” kommer att tolkas som att man uppfyller krav på att samla in och avrapportera provsvar med nära samband med bättre hälsa, exempelvis - för diabetespatienter - uppmätta nivåer på blodsocker, kolesterol och blodtryck.

David Finer

Källa:
  1. How to Make Electronic Medical Records a Reality. New York Times 2009-02-28
  2. Davis K. Investing in Health Care Reform. N Engl J Med. 2009 Feb 26;360(9):852-5. Epub 2009 Feb 18. PubMed

Senast ändrad