Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oenighet om biverkningsrisker för mor och barn

Oenighet om biverkningsrisker
för mor och barn

Publicerat 2009-06-18

Risksituationen för mor och barn är alltjämt bristfällig 40 år efter neurosedynkatastrofen. Det ansåg internationella läkemedelsexperter på ett möte arrangerat av Internationella sällskapet för läkemedelsepidemiologi (ISPE) i Stockholm häromveckan.

Men professor emeritus Birger Winbladh – som bland annat är ny författare till Janusinfos kunskapsdatabas Läkemedel och fosterskador – reagerar kraftigt mot svartmålningen.

Ulf Bergman som var vetenskapligt ansvarig för mötet, framhåller att Sverige med alla befolkningsregister har speciella förutsättningar att utvärdera läkemedels säkerhet under graviditet. Se artiklar nedan.

Referat från ISPE:s halvårsmöte:
Brister i biverkningssystem ännu 40 år efter neurosedynkatastrofen

Intervju med Birger Winbladh:
Register och forskning ger solid grund för råd kring läkemedel och graviditet

Kommentar från Ulf Bergman:
Sverige har särskilda möjligheter skydda befolkningen och stärka världshälsan

Senast ändrad