Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ökad chans till ersättning för Vioxx-patienter

Ökad chans till ersättning för Vioxx-patienter

Publicerat 2009-05-19

Femtio svenskar som drabbats av hjärt-kärlbiverkningar efter intag av det smärtlindrande läkemedlet Vioxx men inte fått ersättning för sina skador kommer att få sina fall omprövade.

Den ökade chansen till ersättning beror på att Läkemedelsskadenämnden har beslutat om nya kriterier för biverkningsskador, bland annat har de sänkt gränsen för behandlingstiden.

Vioxx drogs in år 2004 då en studie visat en fördubblad risk för hjärtinfarkt och stroke. Omkring 160 svenska patienter har sökt ersättning för sina biverkningar och bortemot 20 har hittills fått det.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. SVT 2009-05-15

Senast ändrad