Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om nya influensan

Publicerat 2009-11-13

Smittskydd Stockholm i SLL samarbetar med andra myndigheter för planering och åtgärder mot den nya influensan A(H1N1). Här hittar du länkar till olika instanser med aktuell information och belysande artiklar.

Smittskydd Stockholm
Smittskydd Stockholm – startsidan
Aktuell information om nya influensan publiceras fortlöpande.

Uppdaterad information från smittskyddsläkaren
Smittskyddsläkaren har den 9 oktober 2009 uppdaterat sin information till vårdgivare som deltar i vaccinationskampanjerna mot Influensa A(H1N1) och säsongsinfluensan.

Uppdragsguiden
Aktuellt om influensa A(H1N1)
Information riktad till vårdgivare.

Vårdguiden
Nya influensan – frågor och svar
Information riktad till allmänheten.

Myndigheter och organisationer informerar
Krisinformation.se

Läkemedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Smittskyddsinstitutet

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen

CDC Centers for Disease Control and Prevention

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

EMEA European Medicines Agency

WHO Världshälsoorganisationen

ProMED-mail International Society for Infectious Diseases

Senast ändrad