Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oseltamivirs effekt begränsad

Publicerat 2009-12-29

Effekten av oseltamivir (Tamiflu) vid säsongsinfluensa är blygsam, och läkemedlet kan inte sägas skydda mot komplikationer. Underlaget för behandlingen vid nya pandemier som A/H1N1 är också osäkert. Det är resultatet av en metaanalys av 20 randomiserade, kontrollerade studier av behandling med oseltamivir hos i övrigt friska vuxna med säsongsinfluensa publicerade 1950-2009 (augusti). Analysen har gjorts av Cochranegruppen och publiceras i BMJ. Kvaliteten av de 20 genomgångna studierna varierade. Bättre information behövs för att bedöma om läkemedlet ska användas mer utbrett, anser författarna.

David Finer

Källa:
  1. Tom Jefferson, Mark Jones, Peter Dosh ,Chris Del Mar. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and meta-analysis.
    BMJ. 2009 Dec 8;339:b5106. PubMed
  2. Läkartidningen. Referat 2009-12-22

Senast ändrad