Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pandemins preliminärfas pågår

Publicerat 2009-09-04

Det finns ingen hemlig prioriteringslista över vilka som ska vaccineras först annat än de grupper som redan angetts. Och vi befinner oss fortfarande i uppladdningsfasen av pandemin. Dessa besked gav myndighetspersoner vid en presskonferens om nya influensan på tisdagen.

Tidtabellen ser ut att hålla utan förseningar vad gäller vaccinleveranser, kontrollmyndighetens åtgärder och vårdens beredskap. Det var huvudbudskapet som gavs av ansvariga talespersoner för berörda myndigheter vid pressmötet.

Indirekta indikatorer

För att försöka följa epidemins utveckling, bevakar myndigheterna flera indirekta indikatorer såsom antalet människor som ringer Vårdguidens sjukvårdsupplysning med influensasymtom, antalet patienter på vårdcentraler med luftvägsinfektioner och anmälda prover. Antalet ökar men är ännu måttligt och talen kan ha påverkats av den kraftiga medieexponeringen.

– Vi följer läget dag för dag. Vi förväntar oss en exponentiell stegring av antalet insjuknade men det är för tidigt att säga när den fasen kommer. Vi befinner oss än så länge i uppladdningsfasen, sade Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.

– I mitten av oktober räknar vi med att vara igång med att vaccinera omkring en miljon personer, sade Lennart Gabrielsson, tredje vice ordförande i SKL.

Viktigt komma igång snabbt

Det är viktigt att snabbt komma igång med vaccineringen, eftersom detta kraftigt påverkar smittspridningen. Detta är också huvudmotivet till den kraftiga informationssatsningen, berättade talespersonerna. Redan vid en täckning på 30-40 procent kommer vi att se en dramatisk effekt, menade avdelningschef Anders Tegnell, Socialstyrelsen.

Han ville också ta död på ryktesfloran om att det skulle finnas hemliga listor över personer som skulle vaccineras först.

– Det finns ingen dold prioriteringslista. Grundprioriteringen är att skydda de utsatta. Sedan kan man behöva skydda andra för att skydda dem.

Ministern instämde:

– Det är de tre kategorier av riskgrupper som tidigare nämnts, sedan tar listan slut, sade Maria Larsson.

Missförstånd om dold prioritering

Nils Svarttz, Myndigheten för Samhällsberedskap trodde att diskussionen om hemliga prioriteringar möjligen berodde på ett missförstånd. Det pågår, sade han, ett utredningsarbete om vilka samhällsfunktioner som är kritiska att skydda i krissituationer, där det åligger länsstyrelserna att identifiera de personer detta gäller. Det handlar om ett mycket litet antal funktioner av "kritisk teknisk" natur, som Johan Carlson uttryckte det, av typen nyckelpersoner som handhar energiförsörjning och liknande. Däremot är prioriteringsdiskussioner ett aktuellt internationellt fenomen.

– Jag kan vittna om att flera av mina europeiska kolleger sliter med frågan om vilka som ska få vaccinet, för de har inte så det räcker till alla, men det har vi, sade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Diskussionen om karensdagar, betecknade Johan Carlson som ett "stickspår".

– Jag tror det är svårt att belägga att det skulle ha någon större effekt på smittspridningen, om man tog bort karensdagen.

David Finer

Källa:
  1. Regeringskansliet. Socialdepartementet. Pressmeddelande 2009-09-07

Senast ändrad