Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Plavix effekt kan minska av protonpumpshämmare

Plavix effekt kan minska av protonpumpshämmare

Publicerat 2009-06-03

Kombinationen clopidogrel (Plavix) och PPI (protonpumpshämmare) bör undvikas meddelar Läkemedelsverket.

Flera nya studier visar att PPI minskar effekten av clopidogrel. Den troliga mekanismen är att PPI hämmar den metaboliska bioaktiveringen av clopidogrel som bland annat regleras av enzymet Cyp450 2C19. Det kan i sin tur öka risken för blodpropp och hjärtinfarkt.

Patienter som ordinerats clopidogrel och som påbörjat PPI-behandling på eget initiativ uppmanas nu att sluta med sin PPI-behandling. Om magbesvären fortsätter bör patienten kontakta sjukvården för rådgivning.

De patienter som rekommenderats PPI av sjukvården och som behandlas med clopidogrel bör kontakta sin läkare för diskussion om fortsatt behandling.

Siv Martini

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Undvik att kombinera clopidogrel (Plavix) med protonpumpshämmare.
    Nyhet 2009-06-03

Senast ändrad