Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Preliminär lista på receptfritt utanför apotek

Preliminär lista på receptfritt
utanför apotek

Publicerat 2009-07-07

Riksdagen har gett Läkemedelsverket i uppgift att bedöma vilka receptfria läkemedel som ska få säljas utanför apoteken. De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2009 men redan nu publiceras en preliminär lista.

Riksdagen har tidigare bestämt vilka krav de receptfria läkemedlen måste uppfylla:

  • läkemedlet är lämpligt för egenvård,
  • allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet,
  • det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.

Ytterligare information om vilka bedömningsgrunder Läkemedelsverket har utgått från när de upprättat sin preliminära lista finns på deras webbplats [2]. Bakgrunden till riksdagens beslut att tillåta försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln är den pågående omregleringen av apoteksmarknaden.

Läkemedelsverket betonar att den publicerade listan är preliminär och att beslut tas den 1 november 2009. Viktiga ändringar uppdateras kontinuerligt.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Pressmeddelande 2009-07-06
  2. Läkemedelsverket. Bakgrund och bedömningskriterier. Preliminär lista. Receptfria läkemedel utanför apotek

Senast ändrad