Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Premiär för läkemedelsdata i Äldreguiden

Premiär för läkemedelsdata i Äldreguiden

Publicerat 2009-09-30

I år publicerar Socialstyrelsen för första gången jämförande uppgifter om läkemedelsförskrivning i Äldreguiden. Äldreguiden, som lanserades i mars 2008, gör det möjligt att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre på kommun- och stadsdelsnivå. Den nya versionen av Äldreguiden bygger på uppgifter från kommuner och olika register hösten och vintern 2008-2009. Den visar omdömen från 1-5 på olika kvalitetsområden, till exempel läkemedel, personaltäthet, delaktighet, personalens kompetens, mat och kontinuitet i omsorgen. Närstående och äldre ska kunna få information om äldreomsorgen för att kunna påverka och välja utförare. Personal, ledning och beslutsfattare ska också få ett verktyg för att förbättra vården och omsorgen om äldre.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Pressmeddelande 2009-09-29
  2. Socialstyrelsen. Äldreguiden

Senast ändrad