Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Proposition om avreglerad apoteksmarknad nu klar

Proposition om avreglerad apoteksmarknad nu klar

Publicerat 2009-02-24

”Läkemedel är livsviktiga men samtidigt potentiellt livsfarliga. Därför krävs det att försäljningen fortsatt omgärdas med regler.” Detta dubbla perspektiv på läkemedel anknöt socialminister Göran Hägglund till på DN Debatt i anslutning till regeringens proposition om att bryta Apoteket AB:s detaljhandelsmonopol för läkemedel.

Förslaget innebär få förändringar jämfört med den lagrådsremiss som tidigare presenterats. Apoteket AB:s monopol på att bedriva detaljhandel med vissa förordnade läkemedel och varor ska brytas. I stället ska handeln kunna bedrivas på öppenvårdsapotek efter tillstånd av Läkemedelsverket. Receptarier ska kunna vara läkemedelsansvariga i framtiden, ett omstritt förslag.

Fler apotek till samma kostnad

”På detta sätt kan vi få fler apotek med bättre öppettider och service, utan att det behöver kosta mer för samhället”, skrev socialminister Göran Hägglund på DN debatt nyligen. För att få tillstånd måste sökanden uppfylla vissa krav på lämplighet, farmacevtisk bemanning, utbud av förordnade läkemedel, andra varor, råd och information samt tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

Läkemedelstillverkare ska som regel inte kunna få tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel. Regleringen av detalj- och partihandeln föreslås ske i en ny lag, vars efterlevnad kontrolleras av Läkemedelsverket. Driften av databaser, register och annan IT-infrastruktur som öppenvårdsapoteken behöver ska separeras från Apoteket AB och placeras i ett fristående servicebolag. Bolaget föreslås också ta över ansvaret för nationell statistik från Apoteket AB.

Allmän prissänkning inte aktuell

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska få bestämma apotekens inköpspris och försäljningspris för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Högkostnadsskyddet kommer som idag fortsatt att utlösas vid 1 800 kronor per år. Priserna kommer att regleras på receptbelagda läkemedel, även på den omreglerade marknaden, och någon generell sänkning av tillverkarpriserna med 10 procent som ryktats är inte aktuell.

I propositionen behandlas också vissa frågor om tillgänglighet till läkemedel, vaccinationsförsörjningen, driften av Giftinformationscentralen. Här finns också ett förslag att Läkemedelsverket ska starta en nationell upplysningstjänst om läkemedel, något som dock dementerats av verkets informationsdirektör i tidskriften Läkemedelsvärlden.

Avreglering i fyra steg

Regeringens proposition är tredje steget mot en avreglerad apoteksmarknad, skrev socialminister Göran Hägglund på DN Debatt. Första steget var att öppna för att sälja nikotinläkemedel i vanliga butiker, andra att ge vårdgivare större frihet kring hur de organiserar sjukhusens läkemedelsförsörjning, tredje att bryta Apoteket AB:s driftsmonopol och ett kommande fjärde steg innebär att receptfria läkemedel från den 1 november ska kunna köpas i vanliga affärer. Lagförslagen i den aktuella propositionen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

David Finer

Källa:
  1. Regeringen. Pressmeddelande 2009-02-20
  2. Regeringen. Omreglering av apoteksmarknaden. Proposition 2008/09:145
  3. "Läkemedel utan recept ska få säljas i vanlig butik". Dagens Nyheter 2008-02-20.
  4. Inget nytt informationscentrum hos Läkemedelsverket. Läkemedelsvärlden 2008-12-12

Senast ändrad