Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raptiva dras in

Publicerat 2009-02-23

Nyttan med Raptiva (efalizumab) överväger inte riskerna, anser europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Försäljningstillståndet bör dras in. Raptiva är godkänt för behandling av patienter med måttlig till svår kronisk plack-psoriasis som inte tål eller inte har effekt av annan systemisk behandling. I fokus står särskilt risken för att utveckla progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) men också encefalit och svår infektion.

Förskrivare bör sluta förskriva medlet och erbjuda patienter som tar medlet annan behandling. Dessa bör också kontrolleras med avseende på neurologiska symtom samt tecken på infektion. Förskrivare kommer att få mer information per brev. Patienter som står på Raptiva ska dock inte avbryta sin behandling utan att först diskutera detta med sin behandlande läkare.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Pressmeddelande 2009-02-19

Senast ändrad