Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationen för Lantus kvarstår

Publicerat 2009-07-27

Tillgängliga data ger ingen anledning att ändra nuvarande rekommendation om behandling med Lantus (insulin glargin). Den slutsatsen drar europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP efter en värdering av fyra nyligen publicerade registerstudier om behandling med insulin glargin och risk för cancer, särskilt bröstcancer. CHMP anser att studierna har metodologiska begränsningar och att resultaten inte är samstämmiga. Kommittén har därför begärt att företaget Sanofi-Aventis ska utveckla en strategi för att ta fram ytterligare data.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-07-23
  2. EMEA. Pressmeddelande 2009-07-23

Senast ändrad