Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rekommendationer kvarstår efter studier av östrogens hjärnpåverkan

Rekommendationer kvarstår efter studier av östrogens hjärnpåverkan

Publicerat 2009-01-16

Läkemedelsverket tonar ned resultaten av en medieuppmärksammad studie som visar att östrogenbehandling kan ge en något minskad hjärnvolym. Studien är publicerad i veckans nummer av Neurology och jämför behandling med konjugerade östrogener och placebo till kvinnor äldre än 65 år.

Myndigheten bedömer att resultaten inte har någon säker relevans för yngre kvinnor som får östrogenbehandling på grund av övergångsbesvär, vilket är det vanligaste användningsområdet. Det är inte heller studerat om resultaten är överförbara till den typ av östrogener som används i Sverige. Konjugerade östrogener finns inte i något godkänt preparat här.

När det gäller kvinnor som får östrogen på indikationen benskörhet är behandlingen angelägen och effektiv. Läkemedelsverket anser att nyttan i de fallen torde överväga risken.

Nuvarande rekommendationer kvarstår därmed.

Ulrika Nörby

Senast ändrad