Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resistens även mot Relenza

Publicerat 2009-08-05

Virusstammar med nedsatt känslighet för läkemedlet Relenza (zanamivir) har påvisats av forskare från Australien. Flera rapporter har tidigare kommit om resistens mot Tamiflu (oseltamivir).

Båda läkemedlen verkar genom att hämma enzymet neuraminidas, som behövs för frisättning av nya viruspartiklar. Resistensen mot Relenza tyder, enligt den australiensiska studien, på att en mutation av enzymet har skett. Mutationen påverkade inte känsligheten för Tamiflu.

På uppmaning av EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, lagras både Tamiflu och Relenza för användning mot influensa A (H1N1) vid en pandemi.

Britt Wessel

Källa:
  1. Hurt AC, Holien JK, Parker M, Kelso A, Barr IG. Zanamivir-resistant influenza viruses with a novel neuraminidase mutation. J Virol. 2009 Oct;83(20):10366-73. PubMed

Senast ändrad