Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Dödsupplevelse ny läkemedelsbiverkan av aciklovir

Riksstämman: Dödsupplevelse ny läkemedelsbiverkan av aciklovir

Publicerat 2009-11-26

Ett mörkertal av koncentrationsberoende, aciklovir-inducerade neuropsykiatriska biverkningar, inklusive en nyupptäckt vanföreställning att vara död, rapporteras vid riksstämman av svenska forskare.

Aciklovir (ACV) används vid behandling av herpesinfektioner som herpes simplex och varicella zoster. Det anses ha få lindriga biverkningar som illamående, yrsel och huvudvärk.

CNS-biverkningar som tremor, ataxi, somnolens, dysartri och koma är sällsynta och förekommer främst hos patienter med nedsatt njurfunktion. De vanligaste neuropsykiatriska biverkningarna är konfusion, agitation, hörsel- och synhallucinos samt psykos.

Först i världen med diagnosmetod

Svenska forskare har tidigare visat att när koncentrationen av ACVs huvudmetabolit CMMG överstiger 10 µmol/L uppträder CNS-biverkningarna. De har också visat att CMMG bara fanns i likvor hos patienter med biverkningar och att nivåerna kunde sänkas med dialys, varpå biverkningarna i de flesta fall upphörde. Diagnosmetoden för att påvisa detta är de först i världen med att ha upptäckt.

Forskarna har studerat 94 fallrapporter av som publicerades under perioden 1981-2008, inkluderande 139 fall. Studien visar att antalet fall av aciklovir-inducerade neuropsykiatriska biverkningar i Sverige är nästan dubbelt så stort jämfört med vad som publicerats internationellt. En orsak är troligen den ökade känsligheten hos den svenska analysmetoden av CMMG.

Känsla av att vara död

Hos sju patienter har de upptäckt en akut, mycket ångestfylld upplevelse av att vara död i samband med ACV-intoxikation. Symtomen tolkas som en motsvarighet till Cotard’s syndrom.

Cotard’s syndrom som ett resultat av en läkemedelsbiverkan har aldrig tidigare beskrivits.

Viktigt att diskutera utsättning och dialys

Det snabba förloppet och den omedelbara förbättringen som ses efter en koncentrationssänkning av ACVs metabolit CMMG väcker frågor om syndromets ursprung, men också om den potenta CNS-effekten som ett i vanliga fall atoxiskt preparat har hos patienter med nedsatt njurfunktion, skriver forskarna. Det är viktigt att känna till ACVs neuropsykiatriska biverkningspotential och också diskutera nyttan med läkemedelsutsättning och eventuell dialys kontra antipsykotisk medicinering.

David Finer

Källa:
  1. Anders Helldén, Ingegerd Odar-Cederlöf , Ulf Bergman, Lars Ståhle . Aciklovir-inducerade neuropsykiatriska biverkningar kraftigt underdiagnostiserade internationellt- koncentrationsbestämning (TDM) av aciklovirmetabolit förbättrar diagnostiken. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-25
  2. Thomas Lindén, Ingegerd Odar-Cederlöf, Lars Ståhle, Anders Helldén. "Jag trodde jag var död!" Cotard’s syndrom– skrämmande vanföreställning som läkemedelsbiverkan. Fritt föredrag under Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26
  3. Thomas Lindén, Ingegerd Odar-Cederlöf, Lars Ståhle, Anders Helldén. Cotard’s syndrome, a rare psychiatric condition with delusions of being dead. An overview and aspects of its pathogenesis. Fritt föredrag under Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26

Senast ändrad