Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Kvinnor får fler läkemedel än män även i hög ålder

Riksstämman: Kvinnor får fler läkemedel än män även i hög ålder

Publicerat 2009-11-27

En studie av läkemedelsanvändningen hos 469 kvinnor och män över 85 år visar att kvinnor får fler läkemedel än män. Kvinnorna hade i genomsnitt 7,2 läkemedel medan männen hade 5,4 läkemedel. Enligt forskarna motsvarades inte skillnaderna i läkemedelsförskrivning av skillnader i sjuklighet.

Användningen av diuretika och nitroglycerinpreparat var högre hos kvinnorna vid hypertoni respektive angina pectoris. Även smärtstillande och psykotropa läkemedel, framför allt antidepressiva och bensodiazepiner, var ordinerade i högre grad till kvinnorna. Endast vid diuretikabehandling av hjärtsvikt var förskrivningen lika mellan könen.

Forskarna bedömde att en del kvinnor föreföll vara överbehandlade och en del män underbehandlade. De tror att resultaten delvis kan förklaras av att kvinnorna i studien var något äldre än männen och oftare levde ensamma eller i äldreboenden. Men även förutfattade meningar om kvinnligt och manligt bland deltagarna och deras förskrivande läkare kan ha spelat en roll.

Siv Martini

Källa:
  1. Jon Brännström, Hugo Lövheim, Lena Molander, Katarina Hamberg, Yngve Gustafson. Könskillnader i läkemedelsbehandling av mycket gamla människor. Föredrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26. Abstrakt

Senast ändrad