Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Många ratar råd för astmaterapi

Riksstämman: Många ratar råd för astmaterapi

Publicerat 2009-11-27

Det finns stora variationer i förskrivningen av antiastmatika mellan olika landsting. Det är knappast försvarbart, eftersom terapirekommendationerna är nationella, konstaterar forskare vid Karolinska Institutet.

I en studie analyserades uthämtade astmaläkemedel (ATC-grupp R03) från juli 2005 till december 2008 i åldersgruppen 18-44 år. Denna åldersgrupp står för 16 procent av den totala läkemedelskostnaden för antiastmatika.

Totalt 161 000 patienter hämtade ut läkemedel mot astma under 2007 till en kostnad av 258 miljoner kronor. Kombinationspreparaten stod för 46 procent av kostnaderna. De stora variationerna i följsamhet till behandlingsrekommendationerna kunde inte förklaras med vare sig styrmodell/budgetsystem för läkemedel eller läkemedelskommittéernas rekommendationer.

Läkemedelskommittéerna har tydligt rekommenderat att inte använda kombinationspreparat som förstahandsalternativ. En regressionsanalys visade att det bara var antalet allmänläkare per 1000 invånare som spelade roll för hur mycket av kombinationspreparaten som hämtades ut.

Genom att studera överensstämmelsen mellan e-recept och Läkemedelsverkets rekommendationer kunde forskarna också konstatera att mönstret är ett resultat av förskrivningsmönster och inte ett resultat av patienternas varierande compliance. Forskarna efterlyser utveckling av metoder för att påverka professionens beteende i riktning mot bättre följsamhet.

David Finer

Källa:
  1. Marianne Heibert Arnlind, Björn Wettermark, Mika Nokela, Paul Hjemdahl, Clas Rehnberg, Eva Wikström Jonsson. Regionala variationer och följsamhet till riktlinjer för läkemedelsbehandling vid astma. Poster vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma
    2009-11-25. Abstrakt

Senast ändrad