Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Oenigt hur kvalitetsregister ska finansieras

Riksstämman: Oenigt hur kvalitetsregister ska finansieras

Publicerat 2009-11-30

Åsikterna om finansiering av kvalitetsregister gick isär vid ett seminarium på torsdagen om kvalitetsregister. En sida förordade att huvudmannen skulle betala för drift och personal, medan den andra menade att det gick bra att öppet samarbeta med läkemedelsindustrin.

Att någon form av förändring måste till var alla eniga om, eftersom ”kvalitetsregister är kroniskt underfinansierade”, som det uttrycktes. Alla var också eniga om att det måste till en öppen diskussion om hur registren ska finansieras. En tänkbar form av industrisamarbete kunde vara att ”sälja resultaten dyrt” som någon uttryckte det.

En diskussion där enigheten var nära nog total rörde patientmedverkan. Alla tyckte det vara bra att börja samla in patienternas tillfredsställelse med vården och deras livskvalitet. Dessutom ska patienternas erfarenheter vara med tidigt i uppbyggnaden av nya kommande register.

Fredrik Hed
frilansjournalist

Källa:
  1. Boel Andersson Gäre, Margareta Kristenson, Sofia Ernestam, Bertil Lindahl, Mats Bojestig, Magnus Rahm. Kvalitetsregister - för att veta vad vi gör och förbättra vad vi gör Symposium under Svenska läkaresällskapets riksstämma torsdag den 26 november 2009. Abstrakt

Senast ändrad