Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Rökare svarar sämre på behandling med metotrexat och TNF-hämmare

Riksstämman: Rökare svarar sämre på behandling med metotrexat och TNF-hämmare

Publicerat 2009-11-30

Rökning, som är en känd riskfaktor för reumatoid artrit (RA), har i en studie vid Karolinska Institutet även visat sig påverka behandlingssvaret på metotrexat och TNF-hämmare vid RA.

Två patientgrupper studerades, dels de som hade fått metotrexat i monoterapi insatt vid diagnos, dels de som hade fått TNF-hämmare som det första biologiska läkemedlet. Måttet på rökning delades in i tre kategorier; aldrig rökt, tidigare rökt eller nuvarande rökare, och som primärt utfall valdes brist på effekt 3 månader efter insatt behandling.

Bland patienter som behandlats med metotrexat var det 40 procent av nuvarande rökare som inte svarade på behandlingen jämfört med 28 procent av de patienter som aldrig rökt och 29 procent av dem som tidigare rökt. Bland patienter som behandlats med TNF-hämmare var det 38 procent av rökare (nuvarande eller tidigare) jämfört med 25 procent av dem som aldrig rökt som inte svarade på behandlingen.

Ingen påverkan på behandlingseffekten sågs för någon annan studerad faktor än rökning. Dock sågs att kvinnor inte svarade på behandlingen lika ofta som män, en effekt som även beskrivits tidigare.

Desirée Loikas
Leg. apotekare, Läkemedelscentrum

Källa:
  1. Saedis Saevarsdottir, Sara Wedrén, Johan Askling, Maria Seddighzadeh, Staffan Lindblad, Leonid Padyukov, Lars Alfredsson, Lars Klareskog. Rökning är associerad med sämre behandlingseffekt av methotrexat och TNF blockad hos patienter med reumatoid artrit. Resultat från EIRA-studien och det svenska reumatologiregistret. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26. Abstrakt

Senast ändrad