Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Samlad information för icke godkända läkemedel till barn behövs

Riksstämman: Samlad information för icke godkända läkemedel till barn behövs

Publicerat 2009-12-02

Ej godkända läkemedel, som licensläkemedel och apotekstillverkade så kallade extemporeläkemedel förskrivs till vart femte barn på sjukhus. Största andelen ordineras till nyfödda barn. För att minska riskerna med denna typ av läkemedelsbehandling, behövs en samlad informationskälla Det framgår av en studie från Karolinska universitetssjukhuset.

Studien omfattade data från 55 barnkliniker i Sverige, totalt 2946 patienter med cirka 11 300 ordinationer. Minst 35 procent av alla ordinationer klassificerades som off-label, det vill säga läkemedel som förskrivs eller används på ett sätt som saknar stöd i produktinformationen. Licensläkemedel och apotekstillverkade extemporeläkemedel förekom i 5 respektive 11 procent av ordinationerna.

Forskarna har börjat analysera resultaten för att se vad som behövs för att förmedla en producentobunden källa och vad som är kliniskt betydelsefullt. De tittar även på receptförskrivning till barn i primärvården samt vilka läkemedel som köpts receptfritt och som sannolikt använts av barn.

– Ett önskemål är en barnkälla liknande en barn-FASS kombinerad med kliniska erfarenheter, säger Elin Kimland, biverkningshandläggare Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Önskemålet har lagts fram till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SKL, barnläkarföreningen och barnsjuksköterskeföreningen.

– Det är en patientsäkerhetsfråga att den som behandlar barn ska kunna få rätt verktyg, säger Elin Kimland, men vi har inte fått så mycket gehör än.

Läkemedelsverket har som en följd av ny europeisk lagstiftning kartlagt läkemedelsanvändningen hos barn på sjukhus. Data från EU: s olika medlemsländer kommer att ligga till grund för prioritering av kliniska studier på barn för att öka dokumentationen.

Britt Wessel

Källa:
  1. Elin Kimland, Per Nydert, Viveca Odlind, Synnöve Lindemalm. Användning av ej godkända läkemedel till barn i Sverige. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26.

Senast ändrad