Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Två av tre multianvändare av läkemedel under 70 år

Riksstämman: Två av tre multianvändare av läkemedel under 70 år

Publicerat 2009-11-27

Sju av tio svenskar (67,4 procent) använder något läkemedel på ett år, i genomsnitt 4,7 läkemedel var. Var fjärde svensk (24,4 procent) tar fler än 5 läkemedel (=multimedicinering). Av dessa är två av tre (65 procent) under 70 år. Det visar en nationell studie från 2006 av forskare från universitet i Kalmar.

Multimedicinering är en välkänd riskfaktor för patienters hälsa beroende på läkemedelsbiverkningar, interaktioner och minskad följsamhet till läkemedelsterapin.

Forskarna analyserade alla dispenserade förskrivningar i öppenvården 2006 från det svenska läkemedelsregistret. Multimedicinering var mer frekvent för kvinnor (29,6 procent) än för män (19,2 procent).

För de 2,2 miljoner individer med multimedicinering var följande ATC-grupper vanligast: antibakteriella medel för systemiskt bruk (48,2 procent), analgetika (40,3 procent), neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (35,9 procent), antikoagulantia (33,4 procent), och betareceptorblockerande medel (31,7 procent).


David Finer

Källa:
  1. Bo Hovstadius, Bengt Åstrand, Göran Petersson, Sven Tågerud. Multimedicinering i ett nationellt perspektiv. Poster vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26. Abstrakt

  2. Hovstadius B, Åstrand, B och Petersson G. Dispensed drugs and multiple medications in the Swedish population: an individual-based register study. BMC Clinical Pharmacology 2009, 9:11.

Senast ändrad