Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: "Tysta" interaktioner kan missas

Riksstämman: "Tysta" interaktioner kan missas

Publicerat 2009-12-01

Interaktioner som märks genom symtomatiska biverkningar uppmärksammas lättare, och medicinvalet kan justeras på lämpligt sätt. Men läkare är inte lika medvetna om "tysta" interaktioner som främst minskar behandlingseffekten. Här krävs farmakologiska utbildningsinsatser, rapporteras det i en forskarstudie vid medicinska riksstämman.

Forskarna studerade om förskrivare nationellt anpassar sina ordinationer vid samtidig användning av starka hämmare av cytokrom P450-systemet (CYP), en grupp enzymer som förknippas med en stor interaktionspotential.

Studien bygger på data på uthämtade mediciner i Läkemedelsregistret för perioden jan-april 2008. Forskarna studerade i vilken utsträckning som SSRI-preparat med CYP2D6-blockerande effekt kombinerades med läkemedel som var beroende av CYP2D6 för sin eliminering eller bioaktivering.

Läkemedel som elimineras med hjälp av CYP2D6 och som vid blockerad eliminering och överexponering framkallar biverkningar ordinerades i lägre grad till patienter som samtidigt behandlades med CYP2D6-blockare. Däremot fann forskarna att användningen av SSRI, med eller utan CYP2D6-blockad, inte påverkade uthämtning av läkemedel som krävde CYP2D6-medierad bioaktivering för full klinisk effekt.

Fakta

SSRI med CYP2D6-blockerande effekt
Exempel: fluoxetin, paroxetin

Substanser som elimineras med hjälp av CYP2D6
Exempel: metoprolol, donepezil, galantamin

Substanser som bioaktiveras av CYP2D6
Exempel: kodein, tamoxifen

David Finer

Källa:
  1. Erik Eliasson, Buster Mannheimer, Björn Wettermark, Michael Lundberg , Hans Pettersson och Christer von Bahr. Läkemedelsinteraktioner som ger försämrad klinisk effekt riskerar att missas. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-25. Abstrakt
  2. Mannheimer B. Drug-related problems with special emphasis on drug-drug interactions. Doktorsavhandling

Senast ändrad