Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Seroquel godkänt även vid depressiva episoder

Seroquel godkänt även vid depressiva episoder

Publicerat 2009-03-02

Läkemedelsverket har godkänt depåtabletten Seroquel depot (quetiapin) för behandling av depression i samband med bipolär sjukdom. Läkemedlet är redan godkänt för behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom.

Nu vidgas indikationen till att också omfatta de depressiva skoven. Däremot är quetiapin inte indicerat för att förhindra återfall av maniska eller depressiva episoder.
– Bipolär depression är en svårbehandlad åkomma, där vi tidigare saknat bra läkemedel. Godkännandet av Seroquel innebär därför ett värdefullt tillskott till behandlingsarsenalen, säger Mussie Msghina, docent i neurovetenskap, Karolinska Sjukhuset i Huddinge och medlem i Läksaks expertgrupp för psykiatriska sjukdomar.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Produktresumé

Senast ändrad