Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sjuksköterskor föreslås få se läkemedelslistan

Sjuksköterskor föreslås få se läkemedelslistan

Publicerat 2009-02-06

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att sjuksköterskor utan förskrivningsrätt ska få tillgång till läkemedelsförteckningen i akutsituationer. Bakgrunden är bland annat en pilotstudie vid Karolinska Universitetet i Huddinge som visade att tre av fyra patienter över 65 år inte får förskriven medicin.

Tidigare har bara förskrivare och farmaceuter haft tillgång till apotekets lista för uthämtade läkemedel. Listan är ett viktigt faktaunderlag för bedömning av patientens tillstånd, risker, läkemedelsbiverkningar och uppföljning av behandling. Lagen är tänkt att börja gälla från den 1 juni.

I en kommentar säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund att sjuksköterskor på det sättet kan bidra till en säkrare vård och underlätta för patienten att bli mer delaktig i sin behandling:

– Vårdförbundet anser att tillgången till listan inte ska vara begränsad till enbart akuta nödsituationer utan inkludera all vård och de legitimerade yrkesutövare som har ansvar för läkemedelshantering i vården. Detta gäller framför allt i den kommunala hälso- och sjukvården och i primärvården.

David Finer

Källa:
  1. Vårdförbundet: Pressmeddelande 2009-02-05
  2. Oskarsson P, Odar-Cederlöf I, Bergendal A, Hentschke M, Asker-Hagelberg C, Fryckstedt J, et al. Stora skillnader mellan läkemedel uthämtade från apoteket och uppgifter om läkemedelsbehandling vid inskrivning på medicinsk akutvårdsavdelning - en pilotstudie. Stockholm: Svenska Läkaresällskapets handlingar Hygiea. 2007;116.

Senast ändrad