Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sociala medier ny industrimarknad

Publicerat 2009-05-25

Nu intensifierar läkemedelsindustrin sin marknadsföring via så kallade sociala medier. Sociala medier är internettjänster som Twitter, Facebook, bloggar och YouTube, podcasting, wikis och nätverk.

Några syften är att bygga varumärken, stärka konsumentrelationer, göra marknadsanalyser, få information om heta trender och testa idéer och produkter. Och detta helt gratis eller till en ringa kostnad.

I veckan ordnas en kursdag i Stockholm i ämnet. Kursledarna är Brit Stakson, JMW och Niklas Strand, Heimer & Company.

På sin blogg skriver Strand att sociala medier kan komma att i grunden förändra marknadskommunikationens essens. Brit Stakson talar om ett utmanande paradigmskifte inom kommunikation som förändrar allas roller.

Stakson citerar Jeremiah Owyang på företaget Forrester, som spår att vi inom två år kommer att vara inne i en femte epok av webbens sociala utveckling. Då kommer så kallade communities att definiera produkter och tjänster. En community kan enkelt beskrivas som en plats på nätet där människor kan prata med varandra.

David Finer

Senast ändrad